Družstevní vs. vlastnické bydlení?

Jaký je rozdíl mezi družstevním a vlastnickým bydlením pro vás shrnujeme společně se Svazem českých a moravských družstev.

Jaký je rozdíl mezi družstevním a vlastnickým bydlením?

 

Bytové družstvo

 • Důraz na osobní složku (vlastní bydlení).
 • Jednodušší správa (rozhodování nadpoloviční většinou o naprosté většině záležitostí).
 • Platí se nájem zahrnující náklady na správu bytu a provoz domu, splátky anuity, tvorbu dlouhodobé zálohy (fond oprav)
 • Na schůzi má každý člen jeden hlas.
 • Jednodušší a levnější převod. Postačuje předložení písemné informace bytovému družstvu. Družstvo může za převod požadovat poplatek. Cena za převod nemusí být nikomu sdělována.
 • Daň z nemovitosti platí družstvo jako vlastník nemovitosti
 • Podnájem podléhá souhlasu družstva jako vlastníka bytu (družstvo může požadovat poplatek).
 • Jakoukoli rekonstrukci bytu lze provést jen s předchozím souhlasem družstva.
 • Větší vliv na osoby bydlící v domě (možnost vyloučení neplatičů nebo výrazně problematických spolubydlících a jejich následné vystěhování).

 

Společenství vlastníků

 • Důraz na majetkovou složku (vlastnictví nemovitosti).
 • Komplikovanější rozhodování o změnách v v domě (velikost hlasu podle podílu, vázanost prohlášením, které nelze změnit bez souhlasu dotčených - v řadě případů všech - vlastníků).
 • Platí se příspěvky na správu domu (bytu) a pozemku podle velikosti podílů (bytu), zahrnuje náklady na správu domu a pozemku a tvorbu dlouhodobé zálohy (fond oprav).
 • Na shromáždění se hlasuje podle velikosti podílů.
 • K převodu nutný vklad do katastru. Nezbytnost úředně ověřených podpisů. Cena za převod se uvádí ve smlouvě, která je veřejně přístupná ve sbírce listin katastru nemovitostí.
 • Daň z nemovitosti platí vlastník jednotky (bytu a garáže).
 • O pronájmu bytu rozhoduje vlastník sám. Má ale povinnost osobu nájemce včetně kontaktních údajů ohlásit společenství vlastníků (kdokoli z ostatních vlastníků má právo od společenství získat informaci o tom, kdo žije v pronajatém bytě).
 • Vlastník je povinen oznamovat stavební práce v bytě. Zasahuje-li do společných částí (nosné konstrukce, vzhled a tvar domu, společné rozvody), potřebuje předchozí souhlas SVJ.
 • Prakticky nemožné "zbavit" se problematického souseda (od 1.7.2020 je možné soudu navrhnout prodej bytu vlastníka, s nímž není soužití možné, i bez předchozího úspěšného soudního sporu). 

 

Zdroj: Svaz českých a moravských bytových družstev

Stavební bytové družstvo Havířov
Hornosušská 1041/2
735 64
Havířov