Volejte  602 602 090

Nabídka služeb

  • zprostředkování prodeje, koupě, pronájmu všech druhů nemovitostí
  • realizace převodu družstevního podílu u bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva
  • zprostředkování podnájmů a výměny bytů a nebytových prostor
  • sepsání smluv (darovací, kupní)
  • sepsání plných mocí
  • sjednání (vyřízení) hypotéky
  • jednání s úřady státní správy, katastrálním úřadem, notářem, bankou či stavební spořitelnou
  • zajištění znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí
  • vydání potvrzení o tržní ceně nemovitostí pro účely dědického řízení