Patříme k největším bytovým družstvům v České republice.

Věděli jste, že se o Vás staráme téměř 50 let a spravujeme více než 10.000 bytů? Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice.

Předmětem naší činnosti je zejména

činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv.

4885035_supermamy-vychova-a-skola-vyvoj-ditete-materstvi-matky-a-deti-v0

Jsme stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

 

Stavební bytové družstvo Havířov
Hornosušská 1041/2
735 64
Havířov